Tkool Electronics

Inspelningsbara DVD-skivor håller nu på att ersätta de gamla videokassetterna i våra hem. Fördelarna är uppenbara och nackdelarna få. Men video är mycket utrymmeskrävande. En normal inspelningsbar DVD-skiva som körs med standardhastighet rymmer två timmar, vilket motsvarar en normallång film med vanlig TV-kvalitet.

single photon avalanche diodes

Inspelningsbara DVD-skivor håller nu på att ersätta de gamla videokassetterna i våra hem. Fördelarna är uppenbara och nackdelarna få. Men video är mycket utrymmeskrävande. En normal inspelningsbar DVD-skiva som körs med standardhastighet rymmer två timmar, vilket motsvarar en normallång film med vanlig TV-kvalitet.

Konflikthantering Antalet potentiella konflikter som kan inträffa när flera konstruktörer arbetar samtidigt är stort. Effektiviteten i Xtreme PCB beror på serverns förmåga att automatiskt hantera eller förkasta konflikter mellan konstruktörerna. Vad händer om två konstruktörer vill flytta samma komponent? Om du vill arbeta på ett visst område utan att bli störd av andra? Kan vi förmoda att konstruktörerna är samarbetsvilliga? Den bästa lösningen är att förse systemet med ett antal olika alternativ till att undvika ovannämnda situationer.

• Timingkonflikt- För att förhindra att flera användare editerar samma objekt samtidigt reserveras objektet av den användare som först valde det.

single photon avalanche diodes

• Permanent Låsning – Objekt kan låsas av en klient vilket förhindrar editering av dessa objekt så länge de är låsta. Klienten bör låsa upp objekteten för att andra skall få tillgång till dessa.

• Temporär Låsning – En polygon kan definieras som ett reserverat område. Endast tilldelade klienter kan editera objekt i detta område.

* Sandlåda – Som ett komplement till ett reserverat område kan klienten definiera ett område per lager som utnyttjas som en ”sandlåda” vilket innebär att uppdateringar till servern görs manuellt istället för automatiskt.

single photon avalanche diodes

* Designregler – Vissa regler såsom Signalintegritet kräver att klienten skall kunna ändra dessa regler lokalt men även applicera dessa regler hierarkiskt på hela designen.

* Kommunikation – Ett antal konstruktörer kan kommunicera via Internetbaserad kommunikation, t ex headsets.

single photon avalanche diodes

* Force Fields – ”Force fields” är ytterligare ett sätt att förhindra användare från att överlappa och störa varandra.Fig 3 illustrerar att cirkeln runt ”Joe” är större än ”Bills” cirkel. Denna cirkel representerar ett dynamiskt ”låst” område och desto längre en klient arbetar i ett område desto större kommer cirkeln att bli (förbestämd max storlek). Om klienten förflyttar sig till ett nytt område är cirkeln återigen liten och storleken ökar i förhållande till aktiviteten i området.

I detta fall kan inte ”Joe” editera inom ”Bills” område.

At this point, TimeReuse represents TimeIntegrity (from our previous checkpoint) plus TimeQuality :

This brings you to the next checkpoint (equation 3):

Is the number getting closer to 1? If not, proceed to the next step.

Establishing design validity

访客,请您发表评论:

Powered By Tkool Electronics

Copyright Your WebSite.sitemap