Tkool Electronics

With the proliferation of digital audio and video devices, the industry is moving towards high-power, fully digital amplifier solutions. Advanced applications such as home theater in a box, DVD receivers and A/V receivers demand solutions such as Philips' new Class-D amplifier that has the features required for next-generation connected consumer electronics devices.

MLK1005SR10JT000_Datasheet PDF

With the proliferation of digital audio and video devices, the industry is moving towards high-power, fully digital amplifier solutions. Advanced applications such as home theater in a box, DVD receivers and A/V receivers demand solutions such as Philips' new Class-D amplifier that has the features required for next-generation connected consumer electronics devices.

Behavioral synthesis is an emerging technology. As this is written, state-of-the-art behavioral synthesis tools are able to deliver significant productivity enhancement when applied to appropriate blocks within a design project. It is expected that as the capabilities of these tools expand, this approach will be become applicable to the more and more of the digital design process. The productivity improvements this enables will be necessary to face the challenges of designing upcoming systems that are expected to exceed one hundred million gates.

Michael Meredith is Vice President of Technical Marketing at Forte Design Systems, a provider of SystemC based behavioral synthesis tools. He serves as the Executive Director of the Open SystemC Initiative (OSCI). Previously he was Vice President of Engineering for Chronology Corporation, and was an engineering manager at Data I/O Corporation and The American Robot Corporation. His interests include system design and verification, high-level synthesis, and digital circuit timing analysis.

MLK1005SR10JT000_Datasheet PDF

Tucson, AZ (Apr. 2, 2004) — Texas Instruments Incorporated (TI) announced a series of 12V, zero-drift operational amplifiers from the company's Burr-Brown product line which are ideal for high-precision, power-sensitive applications requiring stability over time and temperature. Targeted applications include temperature measurement, medical instrumentation, precision strain gages, handheld test equipment, electronic scales, automotive systems and battery-powered instruments.

The OPA734 and OPA735 families use auto-zeroing techniques to provide low offset voltage (5uV max) and near zero drift over time and temperature (0.05uV/C max). Additional features include low quiescent current (750uA max), low bias current (200pA max), 1.6MHz bandwidth and rail-to-rail output swing within 50mV of the rails.

MLK1005SR10JT000_Datasheet PDF

The OPA734 family includes a shutdown mode allowing the device to be switched from normal operation to a standby current that is less than 9uA and the output placed in a high-impedance state.

The OPA734 and OPA735 operate on single or bipolar supplies from +2.7V to +12V (+/-1.35V to +/-6V). All versions are specified from 40C to +125C.

MLK1005SR10JT000_Datasheet PDF

The OPA734 (single version with shutdown) comes in a SOT23-6 and SO-8. The OPA735 (single without shutdown) is packaged in a SOT23-5 and SO-8. The OPA2734 (dual with shutdown) comes in an MSOP-10 and SO-8. The OPA2735 (dual without shutdown) is available in an MSOP-8 and SO-8.

Den slutliga specifikationen att ta hänsyn till i en hifi-switch är laddningsinjicering. Denna mäts som isolationen mellan styrsignalen och signalvägen. Den är mer känd som den ljudknäpp som hörs när man kopplar över från en högtalare till en annan.

Att göra en avvägning mellan var och en av dessa specifikationer är en konst som utövas av konstruktörer av analoga switchar. Att välja en switch enbart med utgånspunkt från den lägsta tillresistansen leder till oönskade effekter när det gäller radiosignalen. Att använda en hifi-switch för snabb differentiell signalering orsakar andra problem.

USB-signaler I takt med att mobiltelefonerna har fått nya funktioner som PDA och MP3 har USB 1.1 fått ett starkt fäste. De senaste mobiltelefonerna har USB 2.0 och USB OTG (On The Go). Utifrån RON-ekvationerna ovan är det också uppenbart att när det gäller switchar med låg RON ökar vi komponentbredden, vilket naturligtvis ökar omkretsen, som i sin tur ökar skiktkapacitansen. Detta kan ha ge långsammare flankhastighet vilket förbättrar ESD-karakteristika men ökar sannolikheten för fel på grund av laddningsinjicering, ökad effekt för omkoppling och till- och fråntider med längre varaktighet som funktion av RC-tidskonstanten. Dessutom kan den ökade kapacitansen ge problem med att uppfylla gränserna för kapacitiv last i exempelvis USB-system.

Fig 3 visar en tillämpning där ett USB-drivsteg, UART eller mono/stereoläge kan väljas och skickas ned via en USB-kabel, eller så kan alla signaler stängas av vid kabelgränssnittet. I den här tillämpningen kan det alltså vara önskvärt med en låg RON, men den bästa avstämningen sker faktiskt med utgångskapacitansen, och tillgängligheten på Vbus gagnar RON-karakteristiken. UART-läget kan användas för nivåöversättning och SPKR/MIC-vägarna kan användas för mono- eller stereohandapparat till bilradioinstallationen. Andra tillämpningar för analoga switchar i en USB-miljö är separate switchar för pull-up”- eller pull-down”-resistorer som kan användas för att välja hastighet, uppströms/nedströmskonfigurering och termineringssätt. I själva verket är sådana implementeringar bara möjliga om det finns en önskan att minimera antalet komponenter på kortet för uppströms- kontra nedströms- eller full speed”- kontra low speed”-arkitekturer.

Komponentantalet påverkar inte nödvändigtvis kostnaden för att bygga ett enskilt kort. Det viktigaste är att analoga switchar skapar tillfällen till kreativitet, och till ett snabbt sätt att bygga prototyper med nya funktioner och arkitekturer.

访客,请您发表评论:

Powered By Tkool Electronics

Copyright Your WebSite.sitemap